PRIVAT PSYKOLOG OSLO

Traumesensitiv yoga

Hvordan påvirker traumer kroppen vår?

Et kjennetegn hos mange som har opplevd traumatiske hendelser er en følelse av at kroppen sitter fast i fortiden. Som om kroppens alarmsystem er skrudd på og så aldri helt skrudd av igjen.

Den kjente psykiateren Bessel van der Kolk snakker om at “kroppen holder regnskapet”. Selv om man overlevde, kan kroppen fremdeles bære byrden av hendelsen gjennom kronisk anspenthet, søvnproblemer eller somatiske plager.

Det er ofte en opplevelse av en frakobling mellom kropp og sinn, at kroppen føles fremmed og at man er hjelpeløs.

Veien ut av lidelsen, handler derfor i stor grad om å komme hjem til kroppen sin igjen og erfare at man lever i nåtiden. 

Samtaleterapi ikke alltid tilstrekkelig

Det er en anerkjennelse at for en del klienter er det ikke tilstrekkelig med kun samtaleterapi, og man trenger teknikker for å jobbe direkte med de somatiske elementene av traumelidelsen.

Traumesensitiv yogaterapi er en nevrobiologisk tilnærming til heling, og adresserer det somatiske avtrykket de traumatiske opplevelsene har hatt på kropp og sinn.

Traumesensitiv yoga er derfor blitt anerkjent som en effektiv komplementær behandlingstilnærming til psykoterapi (Macy et al., 2018). 

Hvordan kan traumesensitiv yoga hjelpe?

Yoga er i seg selv et eldgammelt system for å adressere menneskelig lidelse, integrere alle deler av ens opplevelse og være tilstede i nåtiden.

Traumesensitiv yoga er en forsiktig og medfølende tilnærming som oppfordrer til å gradvis vende oppmerksomheten mot de indre fysiske og sensoriske opplevelsene.

På den måten øker man evnen til å stå i ubehagelige følelser og til å transformere spenninger som sitter fast i kroppen. 

Mot fleksibilitet og kapasitet

Gjennom ulike yoga posisjoner, bevegelser og fokus på pusten trener man nervesystemet til å bli mer fleksibelt, øker den indre styrken og selvomsorg, lærer å være et vitne til egne opplevelser og kultiverer et mer positivt forhold til egen kropp.

Mange opplever også at gjennom yoga kan man få en mer generalisert aksept og tillit til sitt eget selv. I tillegg jobber man mye med valgfrihet, agens og grensesetting.

I motsetning til vanlige yogatimer vil ikke terapeuten gi fysiske justeringer, og det er heller et fokus på at klienten selv kan utforske egen kropp. Behandlingen kan også tilby et spirituelt perspektiv som kan hjelpe en med å se at selv om man skulle ønske det vonde aldri skulle ha skjedd, så kan det samtidig være en katalysator for positiv vekst. 

For mer informasjon eller kontakt

Har du spørsmål om traumesensitiv yoga eller lurer på om det kan være noe for deg, ta gjerne kontakt via vårt kontaktskjema eller direkte med anja@psykologvirke.no.

Du kan også melde deg på et av våre pågående behandlingskurs.

Her kan du lese mer, se video eller høre podcast.

Referanser

Macy, R. J., Jones, E., Graham, L. M., & Roach, L. (2018). Yoga for trauma and related mental health problems: A meta-review with clinical and service recommendations. Trauma, Violence, & Abuse, 19(1), 35-57.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.