Prolonged exposure: A trauma treatment that takes care of therapists 

Prolonged exposure: A trauma treatment that takes care of therapists 

Prolonged exposure (PE) is the gold-standard treatment for PTSD. It has been clinically proven to help clients confront and process traumatic memories, reduce anxiety and avoidance behaviours, and ultimately regain control over their lives. But prolonged exposure isn’t just a powerful tool for improving clients’ 

Søvnproblemer

Søvnproblemer

I denne artikkelen vil du kunne lære mer om søvnproblemer. Herunder tilstanden kalt Insomni. Teksten tar for seg vanlige symptomer, årsaker og potensielle løsninger. Hva kan du forsøke på egen hånd? Når kan eller bør du oppsøke hjelp?

Når sex blir vanskelig

Når sex blir vanskelig

I denne teksten får du innsikt i mekanismer som kan skape problemer i sexlivet. Du vil lære mer om betydningen av ulikt tenningsmønster. Til slutt vil du få tips om hvordan paret kan snu en negativ seksuell syklus.

Skeiv kjærlighet – er det annerledes?

Skeiv kjærlighet – er det annerledes?

Forskningen viser at det er de samme tingene som er av betydning for parforholdet uansett legning eller kjønnsidentitet. Bærebjelken er emosjonell kontakt, intimitet, forpliktelse, trygghet og rom til lek og utforskning.  

Terapi for ungdom

Terapi for ungdom

I denne teksten får du kjennskap til hvorfor og hvordan vi i Psykologvirke møter ungdom med små og store livsutfordringer.

Psychedelic integration therapy training – and the psychedelic therapist

Psychedelic integration therapy training – and the psychedelic therapist

Watch this impactful talk from the Nordic Psychedelic Science Conference 2022 on psychedelic integration therapy and the psychedelic therapist, or read the full transcript. Learn more by signing up for our online training.