Skeiv kjærlighet – er det annerledes?

Forskningen viser at det er de samme tingene som er av betydning for parforholdet uansett legning eller kjønnsidentitet. Bærebjelken er emosjonell kontakt, intimitet, forpliktelse, trygghet og rom til lek og utforskning.  

Skeiv kjærlighet psykologvirke

            Tekst av Dimitrij Samoilow (dimitrij@psykologvirke.no) psykologspesialist og parterapeut

Pride: for aksept og kjærlighet til alle

Juni er Pride-måned. Vi markerer friheten til å være den vi er og elske den vi vil. Det er måneden der vi virkelig feirer aksept og kjærlighet for alle. Og verden går fremover. Skeiv kjærlighet er nå regelmessig fremstilt i filmer og tv-serier. Homser, lesber og andre skeive som er unge i dag, har en modell for skeiv kjærlighet.

Det har ikke alltid vært slik. For de av oss som vokste opp på 70- og 80 tallet vakte det oppsikt når en karakter i en tv-serie var skeiv. Og ofte ble homofile og lesbiske fremstilt på ganske merkelige måter.

Hos oss på Psykologvirke er vi særlige glade for at homofile og lesbiske par oppsøker oss når de strever i samlivene sine. Det betyr at de verdsetter sin kjærlighetsrelasjon og ikke minst at de har tillit til oss.

For oss er det viktig å være en tjeneste der alle typer par kan få hjelp, og at våre klienter er trygge på at de blir møtt med både aksept og kompetanse.

Er skeiv kjærlighet annerledes?

Men hvordan er dette egentlig? Er samkjønnede parforhold annerledes enn heterofile forhold? Hva er i så fall forskjellene?

Hovedfunnet i parforskningen er det vi har alltid visst: Kjærlighet er kjærlighet, og det er de samme tingene som er av betydning for parforholdet uansett legning eller kjønnsidentitet. Bærebjelken er emosjonell kontakt, intimitet, forpliktelse, trygghet og rom til lek og utforskning.  

Det viser seg også at samkjønnede par kommer inn i akkurat de samme onde sirklene som heterofile par når forholdet begynner å bli vanskelig. Det pleier å være en partner som søker mer nærhet, lener seg fremover og vil ha en endring, mens den andre parten beskytter seg fra skam og overveldelse ved å trekke seg lengre unna, og dermed bidra til mer usikkerhet og press fra partneren.

Og mens den vanlige oppfatningen har vært at samkjønnede parforhold er omskiftelige og av kort varighet, så har vi nå gode data som viser at dette ikke er tilfellet. Samkjønnede par holder også sammen over tid og kjemper for å beholde sitt parforhold. De lager i dag også familier, og det ser ut til at barn som har to mødre eller to fedre vokser opp like trygge som barn i tradisjonelle heteroseksuelle forhold.

Men noe er annerledes for par som tilhører en minoritet.

Å være et par som tilhører en minoritet

Vi feirer PRIDE fordi stolthet er det motsatte av skam. Og skam er en følelse mange skeive har vokst opp med. I manges oppvekst var frykt for avvisning og utenforskap en konstant bakgrunnsmusikk. Små kommentarer, blikk, og konstante påminnelser om annerledeshet har vært og er en vedvarendes stressfaktor i mange skeives liv. Man kaller det for «minoritetsstress», og det etterlater en lavmælt alarmberedskap og varhet for avvisning. Trygghet kan ikke bli tatt for gitt.

Masseskytingen under fjorårets pridefeiring er en påminnelse om at det ikke bare er overfølesomhet. Avvisningsmusikken er fortsatt i bakgrunnen. Og noe av den varheten tar vi med oss inn i parforholdet. Når nervesystemet er konstant redd for avvisning, kan det være vanskeligere å tillate den åpenheten og sårbarheten som nærhet krever.

Partene i samkjønnede par er noen ganger på ulike steder når det gjelder å være åpne om sin legning, og ikke for alle er det en selvfølge at parforholdet blir verdsatt av foreldre og søsken. Vi tenker ofte ikke over det: hvor betydningsfullt det er at generasjonen over heier på de forholdene vi etablerer. Hvis forholdet ikke blir ordentlig anerkjent, så skaper det betydelig stress for relasjonen. For når de som har vært mine nærmeste gjennom livet er skeptiske mot kjæresten min, kan jeg da stole på mitt eget hjerte?

Skeiv kjærlighet: den andre siden av medaljen

Den andre siden av medaljen er at fellesskap, forståelse og aksept er lettere å finne når partene har hatt lignende kamper å kjempe. Alle har en historie å fortelle om hvordan det var å «stå frem» som homofil, lesbisk, eller med en annen kjønnsidentitet, selv om det vil være veldig forskjellig hvordan denne perioden i livet har vært for den enkelte. Skjebnesfelleskapet og at det ikke finnes noen vedtatte sannheter om hvordan et forhold bør være er også en styrke.

Parforskeren John Gottman beskriver at samkjønnede par som oftest viser mer raushet og mindre fiendtlighet når de er i konflikt. Begge parter vet hvor viktig aksept og forståelse er – så de er mer villige til å forhandle og manøvrere, enn heterofile par som har fått innprentet forventninger, roller og normer med morsmelken. Samkjønnede par vil også oftere bryte med normer som er selvfølgeligheter for heterofile par. Da er det mer vilje til å snakke om seksualitet og samlivsformer – og det er oppe til diskusjon hvorvidt man skal etterligne heternormative parforhold eller finne egne veier. Særlig homofile menn har oftere enn heterofile par eksperimentert med åpne forhold, forskjellige grader av monogami eller samliv med mer enn en partner.

Samkjønnede par er mer åpne når det gjelder forhandlinger om oppgaver og roller. Når to av samme kjønn lever sammen, kan ikke kjønnsroller lengre være det som bestemmer hvordan man forholder seg i samlivet. Det åpner opp for større frihet – men kan også noen ganger kreve større forhandlinger.

Hos oss er alle par hjertelig velkommen

I juni feirer vi kjærlighet i alle sine former. Slagordet til foreningen FRI er at «ingen er fri, før alle er fri». Det er nok sant. Som mennesker lengter vi alle etter både trygghet og frihet. Og i perioder det er vanskelig å forene disse behovene i sitt samliv, eller det skranter av andre årsaker, ønsker Psykologvirke skeive par velkommen til kyndig hjelp hos noen av landets beste parterapeuter.