Foredrag eller fagdag om psykedelisk renessanse: abstrakt illustrasjon av Min Jung Yeon

Psykedelisk renessanse: En statusoppdatering om psykedelika og MDMA i terapi

I denne artikkelen viser vi hvordan trender i akademia, klinisk praksis, populærkulturen og i undergrunnen gjør kunnskap om terapeutisk bruk av psykedelika og MDMA stadig mer imperativt, særlig for helsepersonell.

Verktøy som skal ha potensiale for å åpne hjertet og utvide sinnet burde åpenbart være interessante for psykologien. Så lenge de er trygge i den kliniske settingen – hva kan der være å lære?

Det gjelder å sko seg med kunnskap i møte med den psykedeliske renessansen. Vi presentere status på feltet verden over, samt noen av de viktigste problemstillingene.

Vi deler gjerne av erfaringene våre med psykedelisk terapi også gjennom foredragene vi tilbyr om den psykedeliske renessansen.

«For en formidlingsevne! Jeg har sjelden eller aldri opplevd så mye kunnskap og visdom formidlet så bra. Vi har mottatt mange mail fra ansatte i etterkant, som alle var veldig fornøyde!»

Psykologspesialist Anne Berthelsen, Sørlandet Sykehus

Ta kontakt for tilbud om foredrag eller les videre for å lære mer.

Psykedelisk renessanse i akademia – og klinisk praksis

Det pågår en psykedelisk renessanse i akademia og innen psykisk helsevern. Prestisjetunge institusjoner verden over involverer seg nå i dette feltet som har rukket å bli en milliardindustri med en rekke børsnoterte selskaper.

Foreløpig er det kun ketamin som er godkjent legemiddel og tilgjengelig for bruk i Norge. En nylig fase 3-studie på MDMA-assistert terapi ser dog ut til å bekrefte at MDMA-assistert terapi kan bli en godkjent behandling i USA i løpet av 2024.

Psykedelika står på dagsorden på utallige konferanser. For første gang hadde den internasjonale IEDTA konferansen, som rommer metoder som EFT, ISTDP og AEDP, en egen programpost om psykedelika.

Psykologvirke stilte med to foredragsholdere.

I mai 2022 arrangerte sågar Norsk Psykedelisk Vitenskap den første nordiske konferansen på feltet, Nordic Psychedelic Science Conference i Oslo.

Bilde av Ivar Goksøyr som engasjert holder foredrag om MDMA og Psykedelika illustrert av Min Jung Yeon
Ivar Goksøyr holder foredrag under Nordic Psychedeic Science Conference 2022. Foto: Martin Kufahl / Psykedelisk Samfund

Psykedelisk renessanse i klinisk praksis

Israel har allerede satt i gang prøveprosjekter med MDMA-assistert terapi utenom kliniske studier. Likeledes står et større program for såkalt «expanded access» på trappene i USA.

Canada har i en periode godkjent psilocybin-terapi ved eksistensiell angst ved livstruende sykdom. De har nylig myket opp regelverket ytterligere slik at også personer med andre problem-indikasjoner kan få psykedelisk terapi etter individuell vurdering.

I Sveits har det vært praksis i en årrekke at psykiatere kan søke lisens til å drive psykedelisk terapi etter individuell søknad. Dette miljøet har dessverre ikke utført gode kliniske studier, men undersøkelser tyder på at behandlingen er trygg og effektiv.

Videre har staten Oregon i USA lovfestet en offentlig ordning for terapi med psilocybin-sopper, som skal iverksettes i løpet av 2023.

Forskningsstatus

Det ble gjort mye interessant forskning på psykedelika på 50- og 60-tallet. Men lite av den forskningen tilfredsstiller dagens metodologiske standarder. Det betyr at den ikke kan være konkluderende, men ikke det at den er verdiløs.

De relativt få studiene som hittil foreligger i den psykedeliske renessansen, den moderne forskningsæraen, peker alle i samme positive retning. Men de fleste er små, med metodologiske utfordringer.

Hvordan skal man tolke forskningsstatusen på feltet?

Mens enkelte studier viser svært store effektstørrelser og transformative erfaringer, har andre problemer med å utkonkurrere tradisjonelle antidepressiva. Hvordan kan dette ha seg?

Resultatene er lovende nok til at både mdma og psilocybin-assistert terapi har fått prioritert reguleringsmessig status som «gjennombruddsterapier» av det amerikanske legemiddelverket FDA. Men hva betyr egentlig det?

MDMA-assistert terapi er i den siste fase-3 studien som trengs for endelig legemiddelgodkjenning. Den første fase-3 studien ble publisert i Nature i mai 2021 med sterke resultater. Hvor gode resultatene kan sies å være er en pågående diskusjon, blant annet i psykologtidsskriftets spalter.

Det gjenstår også å se hvor positive resultatene fra den siste, nevnte fase 2-studien faktisk er, utover statistisk signifikans og ingen nye bekymringer knyttet til risiko.

Legemiddelgodkjenning er uansett ventet i USA i 2024 og i Europa et par år etter.

Hør Ivar Goksøyr sin personlige formidling av fagfeltet MDMA-assistert terapi i podcasten «Ambivalens».

Det er et av de beste intervjuene om traumerelaterte temaer jeg har hørt! For en kunnskap, erfaring og klarhet. Dette satte jeg veldig pris på.

Thomas Malme, IOPT traumeterapeut

Kliniske erfaringer møter grunnforskning?

Når det gjelder MDMA-assistert terapi er det også stadig flere fremtredende fagfolk som gir sterke vitnesbyrd.

I et podcastintervju med Psykologvirke, hvor vi drøfter personlige erfaringer med metoden, sier nestoren Bessel van der Kolk at behandlingen gir dypere transformasjoner enn noe annet han har sett. 

Traumeforskeren Rachel Yehuda, og mange med henne, omtaler opplevelsen av MDMA-assistert terapi som flere års terapi på en dag.

En nylig studie viste sågar at MDMA gjenåpner kritiske utviklingsperioder hos mus. Dersom dette er overførbart til mennesker, noe klinisk erfaring også antyder, kan dette være en potensielt viktig medisin.

Tidlige pionerer konkluderte faktisk med at MDMA sitt mest unike bidrag var nettopp å bidra til å endre avtrykkene fra tidlige relasjonserfaringer (Harlow i 1994, i Passie 2018).

Kan fremtidig forskning og klinisk praksis kan bekrefte disse tidlige indikasjonene?

MDMA og psykedelika i populærkulturen og undergrunnen

Parallellt med slike endringer i akademia og i klinisk praksis internasjonalt, pågår det også en avkriminaliserings- og legaliseringsbølge av psykedeliske stoffer i USA.

På den amerikanske vestkysten især, er det psykedeliske terapeuter «over alt» og psykedelika er i ferd med å for alvor integreres i den terapeutiske kulturen. 

Psykolog Ivar Goksøyr i trivelig passiar om psykedelika med Jon Vøllestad på Litteraturhuset i Bergen
Ivar Goksøyr og Jon Vøllestad samtaler om psykedelika på Litteraturhuset i Bergen

Nylig kunne man se at svenske psykologer tilbyr psykedeliske retreater i Nederland.

NRK laget nylig en sak om den økende forekomsten av MDMA-undergrunnsterapi i Norge. Dansk tv2 hadde nylig lignende oppslag om undergrunnsterapi.

I mediene her hjemme står folk frem og sier at de ikke får hjelp av tilgjengelig offentlige tilbud, og vil prøve terapi med MDMA i undergrunnen.

Hvordan skal vi forholde oss til en slik utvikling?

Ayahuasca

Sør-amerikanske ayahuasca-ritualer har for lengst blitt en internasjonal megatrend, også i Norge. Nå foreligger også den første randomiserte, kontrollerte studien som viser noe lovende resultater for depresjon.

Det er imidlertid langt fra disse første «lovende» indikasjonene til reliabelt legemiddel.

Psykedelika får også en stadig større rolle i populærkulturen med høybudsjettserier som «Nine perfect strangers» med Nicole Kidman i hovedrollen.

Strømmegiganten Netflix er sist ut med en dokumentarserie om den psykedeliske renessansen, basert på Michael Pollans bestselgende bok ved samme navn.

Vi skrev forøvrig et bokessay i psykologtidsskriftet om denne boka for noen år siden.

Stadig flere celebriteter, alt fra Mike Tyson, via Sting, til Will og Jada Smith som kommer ut av det «psykedeliske skapet» og forteller om angivelige livsendrende terapeutiske opplevelser. 

Slagene på Oscar-scenen viser med all tydelighet at psykedelika ikke er en quick-fix. Mange sverger til psykedelika men fra utsiden kan det være vanskelig å se hva de egentlig tilfører.

Opplevelsene kan virke forbløffende. Men virker de forbløffende?

Psykedelika og MDMA i norske terapeuters hverdag

Den mediedrevne hypen rundt psykedelika og MDMA som nye «vidunderkurer» skaper håp men også urealistiske forventninger.

Når stadig flere eksperimenterer på egen hånd, og Oslo sågar er utpekt som Europas MDMA-hovedstad, gjør det i seg selv at kunnskap om MDMA og psykedelika i økende grad er relevant for norsk helsepersonell.

Vi trenger å kunne svare kunnskapsbasert når pasienten spør. Noen av pasientene våre bruker allerede psykedelika og MDMA, eller vurderer å gjøre det, i mer eller mindre helhjertede forsøk på å hele seg selv. 

Ivar Goksøyr avbildet under forelesning om psykedeliske terapeuten
Fra Nordic Psychedelic Science Conference 2022. Foto: Martin Kufahl / Psykedelisk Samfund

Noen er skuffet over opplevelser som ikke svarer til forventningene, andre er destabiliserte etter vanskelige opplevelser. Enkelte er kanskje overoptimistiske etter en sjelden opptur. Noen vil stå midt i essensielle terapeutiske prosesser.

Om de blir riktig møtt kan de kanskje bidra positivt inn i det overordnede terapeutiske prosjektet. Om et slik prosjekt egentlig ikke finnes, så kan det kanskje skapes.

Foredrag om psykedelika: fordomsfrie og kunnskapsrike møter

Vi vet at mange aldri deler sine erfaringer med MDMA og psykedelika i frykt for å bli misforstått, stigmatisert, meldt til barnevernet eller fratatt lappen.

Det er derfor vanskelig å vite hvor mange på klientlista som har erfaring med MDMA og psykedelika – og hva disse erfaringene består i.

Som helsepersonell må vi vite hvordan vi kan forholde oss mest mulig konstruktivt til både gode og mindre gode psykedeliske opplevelser. Målet bør være å minimere skade og maksimere nytte.

Enhver vil trenge å bli møtt fordomsfritt og kunnskapsrikt. Det danner grunnlag for en helende relasjon der man også kan komme i posisjon til å faktisk påvirke eventuell problematisk bruk.

Pragmatiske hensyn til side. Medisiner som «åpenbarer sinnet» bude være interessante for alle som sysler med psyken. Det gir mening at medisiner som skal bidra til å utvide sinnet og åpne hjertet kan har noe for seg.

Så lenge de faktisk er tilstrekkelig trygge i den kliniske settingen – hva kan der være å lære?

Les, hør eller se Psykologvirke sitt intervju med Bessel van der Kolk. Vi utveksler personlig erfaringer fra feltet MDMA-assistert terapi.

Hva kan vi lære av terapeutisk bruk av MDMA og psykedelika?

Mens somatikken stadig reduserer dødelighet og finner nye kurer har psykisk helsevern i større grad stått på stedet hvil og utviklet seg i palliativ retning, selv om det også skjer veldig mye bra i mange miljøer.

Psykoterapi kan gjøre underverker, men ikke sjelden er det krevende å nå inn, forbi dypt sementerte forestillinger. Tradisjonelle psykofarmaka virker forenklet sagt frakoblende, mens psykedelika åpner psyken og kobler på.

Her ligger det et potensiale. Men kan det utløses på trygge og reliable måter?

Psykedeliske fallgruver

Disse medisinene reiser mange spørsmål og dilemma. Først og fremst må vi føle oss trygge på at de ikke vil være til skade. For hvem, når, hvordan og hvorfor kan psykedelika fremskynde, fordype og mer reliabelt utløse dype terapeutiske prosesser og når kan det være til skade?

Er det uansett tilrådelig med en raskere åpning av psyken enn det den i utgangspunktet tillater? 

Det er over hundre år siden Freud gikk bort fra satsningen på terapi gjennom endrede bevissthetstilstander, hypnose.

Er det nå noen grunn til å tro på varige resultater fra en kunstig indusert tilstand?

Dessuten ble det jo forsket mye på psykedelika på 50- og 60-tallet. Har ikke psykedelika alt blitt veid, og funnet både for lett og for farlig?

Empirien underbygger i stadig større grad at psykedelika har en tilfredsstillende risk-nytte profil. Med få unntak er høykvalitetsdata sparsommelig, men de fleste piler peker i den samme positive retningen.

Med MDMA og Psykedelika som tillegg i den psykoterapeutiske verktøykassa kan vi kanskje nå flere, på en annen måte og kanskje kan vi nå dypere?

Dette og så mange andre forskningsspørsmål står fortsatt ubesvarte. Hvordan kan man for eksempel optimalisere synergiene mellom den farmakologiske og psykologiske intervensjonen? 

Negative utfall etter MDMA-assistert terapi virker ikke å være mer prevalent enn i andre terapiformer. Enkelte har imidlertid rapportert at den raske åpningen av hjertet gjorde vondt verre i disse tidsavgrensede forskningsprotokollene.

Ved siden av utfordringer knyttet til raskere åpninger enn det psyken normalt tillater, gjør MDMA pasienten ekstra sårbar for utnyttelse av uprofesjonelle terapeuter. Canadiske helsemyndigheter gjennomfører nå ekstra monitorering etter anklager om, og dels innrømmelser av, seksuelt misbruk av en studiedeltaker i etterkant av en studie med MDMA-assistert terapi.

Hva må til for å hindre slik utnyttelse og hvordan kan man bufre mot andre iboende utfordringer med denne terapiformen?

I foredragene våre om den psykedeliske renessansen vil vi drøfte disse og mange andre problemstillinger. Vi setter alltid av godt med tid til dialog slik at vi får drøftet de spørsmålene dere selv måtte være opptatt av.

I had the absolute pleasure to hear Ivar Goksøyr at the Nordic Psychedelic Science Conference. You will not be disappointed. He is a powerful speaker and moved us all!

Anna Maria Matziorinis, Psykologstudent

Psykedelisk forskning i Norge

Norge har et av Europas ledende psykedeliske forskningssentre, Psykforsk – Innovativ Behandlingsforskning, ved Sykehuset i Østfold. Vi har nettopp avsluttet en studie for MDMA-assistert terapi mot PTSD.

Ivar Goksøyr og Inger Tove van der Vooren under innspilling av podcasten "Folk og fag"
Ivar Goksøyr og Inger Tove van de Vooren under innspilling av podcasten Folk og Fag

I august 2022 starter vi verdens første studie på MDMA-assistert terapi mot depresjon, med doktorgradsmidler fra Helse Sør-Øst. 

I tillegg planlegger vi to fase-3 studier (siste fase før legemiddelgodkjenning) for hhv. MDMA-assistert terapi mot ptsd og pilocybin-assistert terapi mot depresjon.

Vi har innledet dialog med forsvaret om en studie på MDMA-assistert terapi mot ptsd og moral injury og med medisinsk fakultet ved UiO om en MDMA-assistert psykoterapi mot fibromyalgi-studie.

Vi har også innledet samtaler med psykologisk institutt om en terapeutstudie. 

Ketaminbehandling

Sist men ikke minst har Psykforsk orkestrert utrullering av ketaminbehandling mot depresjon ved Sykehuset i Østfold. Vi lærer også opp andre offentlige norske helseinstitusjoner.

Ketaminbehandling er en brennaktuell nyvinning der vi fortsatt mangler kunnskap om hvordan denne behandlingen best kan kombineres med psykoterapi. 

Psykedelisk renessanse: Fra stigma til cutting edge

Den psykedeliske renessansen utgjør en internasjonal megatrend.

Feltet har de senere årene gått fra stigmatisert til cutting edge, og ligger åpent, nærmest urørt. Det kan være muligheter for å både legge akademiske gullegg, nå flere av de som sitter fast i lidelser og oppleve fornyet inspirasjon som fagperson.

Psykforsk arbeider for å skape slagkraftige fagmiljøer her hjemme som kan sette avtrykk på fagfeltet også her hjemme, i samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer.

Hvordan vil for eksempel MDMA som farmakologisk katalysator endre utfall og interagere med de prosessvariablene man er opptatt av innenfor ulike psykoterapimodeller?

Se bloggpost fra NTNU om et foredrag Ivar Goksøyr holdt om psykedelisk terapi for profesjonsstudentene i psykologi.

Psykedelika og MDMA i terapi: Fornyet håp om dyp heling

To tredjedeler av deltakere i psilocybin-studier for mennesker med livstruende fysisk sykdom og dertil eksistensiell krise, rangerer opplevelsen på topp-fem listen over viktige livshendelser.

Klinisk inntrykk fra MDMA-assistert terapi tilsier at selvhelende kapasiteter i sinnet utløses. Helsepersonellet kan tre ut av ekspertrollen, senke skuldrene og lære fra de spontane prosessene som utfolder seg. 

Ett spørsmål er hva psykedelika, MDMA og ketamin kan gjøre for pasientene. Men et annet spørsmål er hva det kan gjøre med oss som helsepersonell? Om vi får nye verktøy i striden for å hjelpe? 

Kan det være at dyp heling for langt flere er innenfor rekkevidde? Kan vi som helsepersonell gå fra emosjonelt utbrente til glødende? Kan vi bli empatibombede fremfor empatitrette?

For oss som jobber på dette feltet oppleves det slik.

Vil de harde data etterhvert kunne bekrefte disse tidlige kliniske erfaringene og preliminære funnene? Eller vil de avsløre at det hele i stor grad har blitt en hype?

Når den eventuelle røyken fra hypen har lagt seg – hva står vi igjen med?

Og ikke minst: Vil måten fagfeltet evner å møte disse spørsmålene nå kunne ha en innvirkning på den endelige fasiten?

Paradigmeskifte eller overdreven entusiasme for middelmådige resultater? Hør morgenbladets forskningspodcast med Joar Øveraas Halvorsen og Ivar Goksøyr.

Foredrag eller fagdag om den psykedeliske renessansen

Vi skylder oss selv og alle som fortsatt sitter fast i lidelse å avklare det helende potensialet ved alle lovende modaliteter, så raskt som overhode mulig.

Før den kortlevde flammen i hver og en av oss, og lyset vi kaster på alle rundt oss, slukkes for godt. 

Det begynner med å sko seg med kunnskap.

Vi bidrar gjerne med vår erfaring i form av foredrag eller fagdager. Vi vil gi dere et løft inn i nye tankebaner og emosjonelle landskap. Som gir fornyet inspirasjon men også konkrete læringspunkter tilbake til arbeidshverdagen.

Ikke minst bidrar vi med kunnskap som gjør at fordommer, som fortsatt i noen grad hindrer forskningsengasjementet, står for fall. Vi trenger en rasjonell dialog.

Den psykedeliske renessansen er her. Vi bør som et minimum holde oss oppdaterte. Kan vi endatil være proaktive og lede an?

Send oss gjerne en epost til ivar@psykologvirke.no for å drøfte muligheten for foredrag eller lengre fagdager om psykedelisk terapi. Eller bruk kontaktskjema under.

Vi tilbyr også foredrag om psykedelika vinklet mot et større publikum, også utenfor helsesektoren. Les mer om Psykologvirke sine foredrag om psykologi som åpner sinn, hjerte og latterdøra.

Se også etter oppdateringer i Psykologvirke sin portal for onlinekurs innen mdma-assistert terapi.

Kvalifikasjoner

Ivar Goksøyr er psykologspesialist fra Norsk Psykologforening og gründer av Psykologvirke. Han har bakgrunn som idrettsoffiser og lederutvikler i Sjøforsvaret.

Han har vært tilknyttet forskningsenheten Psykforsk – Innovativ behandlingsforskning, ved Sykehuset i Østfold, siden 2018. Han er sertifisert MDMA-assistert psykoterapeut i regi av Multidisiplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) og har selv fått MDMA-assistert psykoterapi som del av denne utdanningen.

Ivar Goksøyr har vært terapeut i en større Europeisk multisenterstudie som så på MDMA-assistert terapi mot PTSD og er nå terapeut i verdens første studie som ser på MDMA-assistert terapi mot depresjon. Han samarbeider med flere nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer om nye studier. Han har publisert både vitenskapelig og populærvitenskapelig om temaet i tillegg til at han presenterer på internasjonale konferanser om psykoterapi generelt og psykedelisk terapi spesielt.

Psykforsk har også stått ansvarlig for etablering av det første norske og nordiske tilbudet om ketaminbehandling for depresjon. Ivar har også erfaring med psykedelisk integrasjonsterapi for klienter som har fått slik behandling hos private klinikker.

Ivar Goksøyr har fått opplæring i psilocybin-assistert terapi og har tidligere vært konsulent og adherance-rater for Compass Pathways i en klinisk studie som så på sikkerhet og effekt av psilocybin mot depresjon. Han har administrert psilocybin til forsøkspersoner i verdens største studie på effektene av psilocybin på friske frivillige. Han har gjestet en rekke podcaster og har holdt forelesninger om psykedelisk terapi over hele landet.